Herzl Museum

Herzl Museum

מוזיאון הרצל, הר הרצל בירושלים

מתדמית של ארכאי לדמות מודרנית וחדשנית
יצירת תשתית עיצובית בעלת זרועות רבות הנשענת על שפה גרפית
אותה יצרנו על מוטיב 7 החוזר בחייו של חוזה המדינה.
פולדרים, ברושורים, חומרי לימוד, קטלוגים, אירועים הומוניים, דרך קמפיינים בעיתונות, עיצוב הלובי במוזיאון וחדרי המשרדים וההמתנה ועוד