World Zionist Org.

  /    /  World Zionist Org.

World Zionist Org.

תכלס

ת׳כלס, מבית ההסתדרות הציונית העולמית
רוצים לשחק? כרטיסיות משחק מאויירות בסגנון קליל והומוריסטי ללימוד עברית מדוברת
המיועדת לצעירים בתפוצות ומתורגמת ל- 4 שפות.
עיצוב ומיתוג בקונספט רענן המדבר בעיקר אל קהל הצעיר לחוויית למידה קלילה וזורמת.
מי אמר שלימודים הם לא משחק ילדים?